Community

Статия от Атанас Шопов

Вид: статия "Материяли за българското възраждане в Македония"

От: Атанас Шопов

Относно: създаване на българската общност в Солун

Година: 1885 г.

Източник: Периодическо списание на Българското книжовно дружество, ЦБ на БАН

 

Search