Societies

Призив за построяване на българска болница

Вид: Позив

От: Комитет за създаване на фонд за българска болница в Солун

Относно: създаването от комитет, който да набира средства за строеж на българска болница

Дата: 1 юли 1909 г.

Източник: вестник "Отечество" бр. 40/1909. НБКМ Ск В 1816/1909

Search