Societies

Благотворително братство "Милосърдие"

Вид: Обръщение

От/до: Благодетелно братство „Милосърдие“ (подписано от председателя Д. Шавкулов и секретаря Д. Хаджигеоргиев) до Старозагорския митрополит Методий Кусевич

Относно: молба за оказване на морална и материална подкрепа на братството с приложен отчета за дейността му през 1898–1899 г.

Дата: 30 април 1900 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 420К, оп. 2, а.е. 1202, л. 1.

 

Search