Revolutionary and legal organisations

Писмо на печатарския синдикат

Вид: Писмо

От/до: от Работническия печатарски синдикат в Солун до Работническия печатарски синдикат в София

Относно: основаването на печатарския синдикат в Солун, условията на труд и възможностите за установяване на сътрудничество между печатарите в Солун и в София

Дата: 25 август 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 168Б, оп. 1, а.е. 48, л. 1–2.

 

Search