Science and education

Международен симпозиум 1979

Вид: Отзив за научно събитие

От: Климентина Иванова

Относно: организирания през май 1979 г. в Солун международен семинар, посветен на средногръцката и славянските литератури, в който взимат участие петима български учени.

Година: 1979 г.

Източник: Études balkaniques 1979/3

Search