Science and education

Участие в програмата "Еразъм +"

Вид: Уверение и други административни документи

От: Университета "Аристотел" в Солун

Относно: Студентката Мария Гюрова от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", която е посещавала занятия по програмата "Еразъм+" във филологическия департамент на Философския факултет и е покрила с много добър резултат най-високо нивото за владенее на гръцки език в школата по новогръцки език на Университета

Година: 2015 г.

Източник: личен архив Мария Гюрова

Search