Science and education

Диплома от ИМХА

Вид: Диплома 

От: проф. Хараламбос Папастатис

Относно: успешно завършен от г-жа Величка Симонова - Гроздева от България летен курс в 37-мата международна школа по гръцки език, история и култура, организирана от Института за балкански проучвания (ΙΜΧΑ) в Солун, 

Дата: 23 август 2009 г.

Източник: личен архив Величка Гроздева

 

Search