Science and education

Удостоверение от ИМХА

Вид: Удостоверение

От: проф. Константинос Димадис 

Относно: отличния успех показан от г-жа Величка Симонова-Гроздева в занятията на 37-мата международна лятна школа по гръцки език, история и култура, организирана от Института за балкански проучвания (ΙΜΧΑ) в Солун.

Дата: 23 август 2009 г. 

Източник: личен архив Величка Гроздева

Search