Science and education

Недоволство на собственици на частни училища

Вид:Писмо

От/до: Илия Петров – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: недоволството на Елени Боджори и Василис Франгопулос – собственици на частни езикови училища за преподаване на български език в Солун, от въведените в последния момент изисквания относно успеха на гръцките кандидат-студенти в България

Година: 1983 г. 

Хранилище:ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л. 38–39.

Search