Science and education

Обмен на публикации

Вид: Писмо

От/до: Института за балкански проучвания в Солун до Славянския комитет в София

Относно: съгласие с отправеното предложение за обмен на научни публикации

Дата: 18 октомври 1969 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 3.

Search