Science and education

Помагала по български език

Вид: Писмо 

От/до: Йоанис Лампсидис – преподавател по български език и директор на Школата по балкански езици към Института за балкански проучвания в Солун, [до Славянския комитет в София]

Относно: благодарност за получените учебници по български език и с молба за осигуряване на речници и други помагала. 

Дата: 8 декември 1971 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 12–13.

 

 

Search