Science and education

Български участници в семинар по гръцки език

Вид: Предложение

От/до: проф. Николай Тодоров – директор на Единния център за наука и подготовка на кадри по история при БАН, до Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина

Относно: българските участници в Семинара по гръцки език в Солун

Дата: 18 май 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 14.

Search