Контакти

Контакти

Свържете се с нас!

Институт за балканистика с
Център по тракология, БАН

Адрес:

ул. „Московска” 45,
София 1000

E-mail:

bgthessaloniki@gmail.com

Телефон:
+359 2 980 62 97

Търсене