Българското консулство

Вид: Документ за собственост (тапия)

Относно: собстваността на Атанас Шопов върху вилата, находяща се на булевард „Ялълар“ в махала „Хамидие“,на град Солун.

Дата: 4 май 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 23, а.е. 2, л.6.

Вид: Писмо

От/до: Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до екзарх Йосиф Ι в Цариград 

Относно: трудностите при закупуването на парцел за строеж на българска църква и гимназия; приложена скица.

Дата: 9 февруали 1908 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 216–218.

Вид: Рапорт

От: българския търговски агент в Солун Атанас Шопов

Относно: тържественото отбелязване на празника на Св. Св. Кирил и Методий, издигането на българското знаме пред сградата на Българското княжеско търговско агентство и реакцията на българите

Дата: 12 май 1897 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 334К, оп. 1, а.е. 11, л. 6–10.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене