Поминък

Вид: Съобщение

От/до: Българска народна банка до Василка Д. Тъпкова

Относно: необходимостта да прехвърли влога си от Банк Отоман, Солун, в Банк дьо Грес, Атина. 

Дата: 2 май 1939 г.

Хранилище: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Удостоверение
От: енорийски свещеник Г. Мандичев
Относно: финансовото състояние на семейство Кепенджиеви    
Дата: 10 септември 1910 г.
Хранилище: Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Вид: Молба

От: Димитър Константинов Тъпков (1842-1899)

Относно: молба за постъпване на работа към строително дружество на мост в Солун

Дата: 19 октомври 1897 г.

Хранилище: личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Обява

От: Ив. Х. Николов

Относно: откриването на нова българска книжарница в Солун

Дата: 11 август 1893 г.

Източник: в. Зорница, бр. 41-2, 1893 г.

Вид: Годишника на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 9, с. приложение 5-6

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за занаятчии в Солун, които участват в управлението на различни гилдии и вероятно са българи

Дата: 1886 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Страница 1 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене