Поминък

Вид: Съобщение

От/до: Българска народна банка до Василка Д. Тъпкова

Относно: необходимостта да прехвърли влога си от Банк Отоман, Солун, в Банк дьо Грес, Атина. 

Дата: 2 май 1939 г.

Хранилище: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Удостоверение
От: енорийски свещеник Г. Мандичев
Относно: финансовото състояние на семейство Кепенджиеви    
Дата: 10 септември 1910 г.
Хранилище: Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Вид: Молба

От: Димитър Константинов Тъпков (1842-1899)

Относно: молба за постъпване на работа към строително дружество на мост в Солун

Дата: 19 октомври 1897 г.

Хранилище: личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

Търсене