Основни училища

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 19, с. 282-283

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1906 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 18, с. 329

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1904 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 17, с. 411-412

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1902 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Свидетелство на Никола поп Стефанов

От: Благой Десковски – управител на Българското основно училище в Солун

Относно: успешно завършено четвърто отделение

Дата: 9 юни 1902 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 86, оп. 1, а.е. 2, л. 1.

Вид: Таблици, приложени към рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф

Относно: успеха, поведението и отсъствията на учениците и ученичките в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата:16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 177–180.

Вид: Полугодишен рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф І в Цариград

Относно: учебния процес в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата: 16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 173–176.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 16, с. 352-353

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1900 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до д-р Константин Стоилов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: сведения за българските начални училища и гимназии в Солун през учебната 1897/1898

Дата: 17 юни 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 132–134.

Страница 1 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене