Основни училища

За напредъка на образцовото училище

Вид: Полугодишен рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф І в Цариград

Относно: учебния процес в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата: 16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 173–176.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене