Етноконфесионални отношения

Вид: Удостоверение

От: Живко Добрев от името на главния секретар на Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: услугите, които Захария и Юлиан Шумлянски са оказали на българите в Солун и загубите, които са понесли поради това.

Дата: 10 юни 1919 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 42, л. 24.

Вид: Писмо

От: американски мисионер в Солун

Относно: Кратка история на гр. Солун; числеността и етническия съства на населението в града преди и след Балканските войни; чужди религиозни мисии и училища.

Дата: 12 май 1914 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

 

 

Вид: Писмо

От/до: йеромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф І

Относно: решението на Николаидис да не продава своята къща на Българската екзархия, българската община или на лице от българска народност поради отправените към него заплахи от сънародниците му.

Дата: 23 май 1907 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 174.

Вид: Прошение

От/до: от български затворници до областния управител (валията) на Солунския вилает

Относно: подобряване на условията в затвора Йедикуле. Прошението е подписано от Христо Татарчев, Петър Тошев, А. Танчев, Б. Мончев, Христо Янков, Христо Лисичков, Иван Хаджиниколов, свещ. Янков, свещ. Димитрия, свещ. И. Антонов, свещ. Хр. Зидаров и др.

Година: 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1525, л. 53–56.

Вид: Адрес

От/до: от българските занаятчийски дружества (еснафи) в Солун до проф. Густав Вайганд

Относно: произнесената от него реч за „националните стремежи на балканските народи“

Дата: 8 март 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 70–71

Вид: Дописка във вестник Източно време
От/ до:
Относно: вълненията в Солун и убийството на френския и немския консули
Дата: 1 май 1876 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, СтВ 3

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене