Вид: покана

От: г-жа Евтимия Хаджимишева и г-жа Темяна Шавкулова

Относно: свадбата на Екатерина Хаджимишева и Никола Шавкулов

Дата: 16 януари 1897 г.

Хранилище: семеен архив Шавкулови

Търсене