Вид: покана

От: г-жа Евтимия Хаджимишева и г-жа Темяна Шавкулова

Относно: сватбата на Екатерина Хаджимишева и Никола Шавкулов

Дата: 16 януари 1897 г.

Хранилище: семеен архив Шавкулови

Вид: Дописка

От: А. Димитров

Относно: нравственото падение на жителите на Лагадинска околия, Солунско окръжие

Дата: 6 януари 1890 г.

Източник: в. Зорница, бр. 19, 1890 г.

©2020 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене