Бизнес връзки

Вид: Препоръка

От: Захарула Герасиму, изпълняваща длъжността завеждащ отдел "Регистър" в Професионалната камара на Солун

Относно: отличните впечатления, оставени от Мария Гюрова по време на стажа ѝ в Професионалната камара на Солун в рамките на практическата част на програмата "Еразъм+", координирана от Университета "Аристотел". 

Дата: 10 юли 2017 г.

Източник: личен архив Мария Гюрова

Вид: Докладна записка

От/до: Любомир Попов – посланик на НРБ в Атина до Тодор Живков – генерален секретар на ЦК на БКП

Относно: преимуществата от използването на Солунското пристанище от страна на България

Дата: 26 февруари 1974 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 259, л. 102–106.

Вид: Писмо

От/до: от проф. Богдан Филов – председател на Българо-гръцкото дружество в София до председателя на Софийската търговско-индустриална камара

Относно: провеждането на обща конференция на гръцките и българските търговски камари

Дата: 19 август 1938 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 413К, оп. 1, а.е. 6, л. 33.

Вид: Албум „България на Солунския международен мострен панаир – 1926 г.“

Относно: информация за участието на България в първото издание на Международния панаир в Солун

Година: 1926 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 14, 29, 44.

Търсене