Българското консулство

Вид: писмо

От: генералния консул в Солун Илко Шивачев

До: доц. Анна-Мария Тотоманова, зам.-министър на образованието и науката

Относно: кани я да присъства на тържественото честване на 24 май в града, организирано от консулството съвместно с новоучреденото Дружество за гръцко-българско приятелство „Св. Св. Кирил и Методий“

Дата: 10 май 1999 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 29, а.е. 23, л. 15.

 

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ от 1985 г.

Относно: освобождаване на Илия Петров Гешев от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Стойчо Димитров Даскалов на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 29 декември 1985 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1688, л. 26.

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ от 1980 г.

Относно: освобождаване на Стилиян Данев Стоянов от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Илия Петров Гешев на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 01 декември 1980 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1528, л. 16.

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ

Относно: освобождаване на Петър Илиев Славчев от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Стилиян Данов Стоянов на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 15 август 1978 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 66, а.е. 164, л. 4.

 

 

Вид: Писмо

От: Генералния консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: посещението на Методи и Султана Бардзови от с. Загоричане в консулството и техните разкази за българския характер на родното им село

Дата: 18 декември 1973 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 18–19

 

Вид: Справка

От: генералния консул на НРБ в Солун

Относно: проведения разговор с Райна Митровска от Солун и дадените от нея подробни сведения за българските църкви и училища в града до Балканските войни

Дата: 23 май 1978 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 79–80.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене