Българското консулство

Справка - 1978 г.

Вид: Справка

От: генералния консул на НРБ в Солун

Относно: проведения разговор с Райна Митровска от Солун и дадените от нея подробни сведения за българските църкви и училища в града до Балканските войни

Дата: 23 май 1978 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 79–80.

 F1Б 81в 270 79 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1Б 81в 270 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене