Събития

На 13 февруари от 11 часа в Института за балканистика с Център по тракология се проведе работна среща на екипа по проекта. Обсъдени бяха структурата и съдържанието на подготвяния по проекта Албум и бяха уточнени принципите на описание на документите, които той ще съдържа. Обсъдени бяха и други текущи въпроси. 

На 11 януари 2018 г. курсисти по гръцки език от Академията на МВР присъстваха на публична лекция в Института за балканистика с Център по тракология. На нея доц. Юра Константинова им представи историята на българската общност в Солун и значението на града за българите.

Във връзка с подготовката на Албум по темата на проекта екипът ни осъществи истинско нашествие в научната читалня на Централния държавен архив и в читалнята на Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Убедени сме, че резултатът от труда ни ще оправдае вложените усилия!

В рамките на международния семинар TRANSFORMING SOUTH EASTERN EUROPE DURING THE LONG 19th CENTURY: Persons and personalities of modernization, който се проведе в София на 1-2 декември 2017 г., доц. Юра Константинова изнесе доклад на тема: "The Modern Influences in Health Care and Hygiene and the Traditional Bulgarian Society in Thessaloniki".

На 17 и 18 ноември 2017 г. в Института за балканистика с Център по тракология се проведе Шестата национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" беше представен с докладите на д-р Елмира Василева на тема "Протестантската пропаганда и идеите за практическо обучение: българите в Американското земеделско училище в Солун в началото на ХХ в." и на доц. д-р Юра Константинова на тема "Българите и разпространението на левите идеологии в Солун в началото на ХХ век".

На 31 октомври 2017 г. по повод празника на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" беше проведена ХII научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие". По покана на доц. Гергана Георгиева, ръководител на Центъра по българистика при ВТУ, в специален панел в началото на конференцията беше представен проектът "Солун и българите: история, памет съвремие". Доц. Юра Константинова представи концепцията на проекта и неговата историческа част, д-р Маламир Спасов говори за връзката между история и памет, а д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята и съвременните предизвикателства пред Солунския кинофестивал.

На 26 октомври 2017 г. се проведе научна конферения на тема "Реформацията 1617-2017. Духовност, история, съвременност", организирана от Нов български университет и Висше духовно училище "Св. Тривелий".
Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" бе представен от гл. ас. д-р Елмира Василева с доклад на тема "Американската мисия в Солун след 1903 г."

Между 21 и 23 септември 2017 г. в Созопол се състоя национална научна конференция "1385 години България в Европа", организирана от департамента по История при Нов български университет. Проф. Рая Заимова участва с доклад на тема, пряко засягаща униатското движение в Солун:  Националното „чуждо“ или за кариерата на епископ Младенов (1854-1918).

Страница 1 от 3

Търсене