Събития

На 12 ноември 2019 г. в Института за балканистика се състоя публична лекция на проф. Бернар Лори (INALCO & L'université Paris-Sorbonne) на тема "Османският Солун". Лекцията беше последвана от оживена дискусия, в която активно се включи многобройната публика.

На 10 септември 2019 г. в Института за балканистика се състоя вътрешен семинар, на който членовете на колектива представиха резултатите от своите проучвания по темата на проекта. Бяха обсъдени тематичните области на подготвяната колективна монография, нейната научна и техническа редакция, независимото ѝ външно рецензиране. Взе се решение да бъдат положени усилия за изпълнение на изискванията за включване на изданието в рефериращата база Web of Science.

На 11 април 2019 г. в рамките на работна срещна по проекта доц. Вангелис Караманолакис от Националния университет в Атина изнесе лекция за основните насоки в гръцката историография. В последвалата дискусия бяха обсъдени както въпроси, свързани с формирането на националните историографии, така и съвременните тенденции в развитието на историческата наука. Разговорът продължи с обсъждане на конкретни методологически въпроси, касаещи подготвяната колективна монография по темата на проекта. 

На 29.11. 2018 г. в Българска Католическа Екзархия, под патронажа на епископ Пройков, беше отбелязана 100-годишнината от смъртта на епископ Лазар Младенов (1853-1918). Проф. дин Рая Заимова запозна гостите с откъс от изворов материал на католически автор, разкриващ неизвестни страни от детството на бъдещия епископ, издигнал се до апостолически наместник за Българите в Македония (1883-1894).

На 9 октомври 2018 г. като част от лекторията на ИБЦТ "Всеки втори вторник" доц. Юра Константинова изнесе публична лекция на тема "Българското образование в Солун в края на XIX и началото на XX век". В нея акцентът беше поставен върху финансирането на българската мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" и ученическите бунтове в пансиона ѝ.

В рамките на лекторията на ИБЦТ "Всеки втори вторник" гл. ас. д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята на международния кинофестивал в Солун и с българското участие в него. Публичната лекция на д-р Дончева представи нейните научни търсения и даде възможност за открояването на интересни исторически, политически и културни паралели в областта на киното.

На 20 юни 2018 г. в Галерия-книжарница "София прес" екипът на проекта представи документалното издание "Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи". Въпреки горещото време залата се препълни с учени, архивисти, наследници на български фамилии от Солун, дипломати, журналисти, писатели и общественици. От името на ИБЦТ проф. Александър Костов поздрави изледователите за отлично свършената работа, а доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви", определи като много успешен резултата от усилията им в особения жанр, с който са се сблъскали. Доц. Юра Константинова разказа историята на документалното издание, а писателката Елена Пеева-Никифоридис пожела повече инициативи като тази и призова за по-голямо внимание към популяризиране на българската култура в Гърция, което е пътят към по-доброто опознаване и взаимното разбиране на двата съседни народа.

Страница 1 от 5

©2019 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене