Събития

На 20 юни 2018 г. в Галерия-книжарница "София прес" екипът на проекта представи документалното издание "Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи". Въпреки горещото време залата се препълни с учени, архивисти, наследници на български фамилии от Солун, дипломати, журналисти, писатели и общественици. От името на ИБЦТ проф. Александър Костов поздрави изледователите за отлично свършената работа, а доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви", определи като много успешен резултата от усилията им в особения жанр, с който са се сблъскали. Доц. Юра Константинова разказа историята на документалното издание, а писателката Елена Пеева-Никифоридис пожела повече инициативи като тази и призова за по-голямо внимание към популяризиране на българската култура в Гърция, което е пътят към по-доброто опознаване и взаимното разбиране на двата съседни народа.

На 7 юни 2018 г. в ИБЦТ се проведе работна среща на научния колектив, работещ по проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". Тя беше заключителна за първия етап на проекта и на нея бяха обсъдени, възникнали по време на етапа административни казуси, подготовката на отчета за извършента работа и други технически въпроси. Решено беше документалното издание "Солун и българите: история, памет съвремие. Документи" да бъде представно на 20 юни от 17:30 ч. в галерия-книжарница "София прес" на ул. "Славянска" 29. 

На 5 юни 2018 г. между 11 и 13 ч. в залата на ИЕФЕМ на ул. "Акад. Г. Бончев"  бл. 6, ет. 7 се състоя съвместен семинар на два хуманитарни проекта, финансирани от Фонд научни изследвания - "Конструиране на национално културно наследство в чужбина. Трансгранични поклонически и възпоменателни практики" и "Солун и българите: история, памет, съвремие". На него доц. д-р Юра Константинова представи интересни моменти от пътуванията на българите към Солун през 1908 г. и работата на научния екип на проекта "Солун и българите: история, памет, съвремие" по време на неговия първи етап. Обсъдени бяха както въпроси, свързани с българското културноисторическо наследство зад граница, така и възможностите за сътрудничество между научните колективи на двата проекта.

На 23 май 2018 г. в Националния университет "Йоанис Каподистрияс" в Атина проф. Рая Заимова изнесе лекция на тема "Франкофонското образование в Солун през османския период" . Лекцията се осъществи след покана на департамента по Туркология и изследвания за Азия в модерно време,

На 18 и 19 май 2018 г. в зала Компас на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се състоя международна научна конференция на тема "Градска култура на Балканите". Съорганизатори на форума бяха проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Събитието събра специалисти с различен професионален профил, които работят на широкото поле на градските изследвания. Задълбочените доклади, интересните дискусии и разнообразието на представените теми породиха нови идеи и създадоха връзки между представители на различни институции и направления в хуманитаристиката.  

Гергана Дончева представи доклад на тема: "Международният кинофестивал в Солун: минало, политики и нови тенденции" в рамките на конференцията "Изкуствоведски четения", която се проведе в Института за изследване на изкуствата, БАН през периода 28-30 март 2018 г. Докладът е резултат от дейността на д-р Дончева по проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". 

На 15 март 2018 г. проф. Рая Заимова представи лекция на тема "Католически мисии в Солун" в рамките на рубриката "Споделени мисли за религиозното разнообразие" на Център за международна комуникация и медиация към Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

На 13 март 2018 г. проф. Рая Заимова откри лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК на ИБЦТ с презентация на тема "История на лазаристката мисия в Македония (1839-1939)" и нейният автор". В нея проф. Заимова представи неизвестния до сега френскоезичен текст на отец Артур Друлез от католическия орден на лазаристите, който осветлява редица непознати страни от католическата пропаганда и католическото образование на българите в Османската империя и Гърция. На лекцията беше представена и едноименната книга, издадена като резултат от Проекта ни.

На лекцията присъства и наследничка на католическия български епископ Лазар Младенов, която обеща да сподели с нас семейната си история.

Страница 1 от 4

Търсене