Събития

На 29.11. 2018 г. в Българска Католическа Екзархия, под патронажа на епископ Пройков, беше отбелязана 100-годишнината от смъртта на епископ Лазар Младенов (1853-1918). Проф. дин Рая Заимова запозна гостите с откъс от изворов материал на католически автор, разкриващ неизвестни страни от детството на бъдещия епископ, издигнал се до апостолически наместник за Българите в Македония (1883-1894).

На 9 октомври 2018 г. като част от лекторията на ИБЦТ "Всеки втори вторник" доц. Юра Константинова изнесе публична лекция на тема "Българското образование в Солун в края на XIX и началото на XX век". В нея акцентът беше поставен върху финансирането на българската мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" и ученическите бунтове в пансиона ѝ.

В рамките на лекторията на ИБЦТ "Всеки втори вторник" гл. ас. д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята на международния кинофестивал в Солун и с българското участие в него. Публичната лекция на д-р Дончева представи нейните научни търсения и даде възможност за открояването на интересни исторически, политически и културни паралели в областта на киното.

На 20 юни 2018 г. в Галерия-книжарница "София прес" екипът на проекта представи документалното издание "Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи". Въпреки горещото време залата се препълни с учени, архивисти, наследници на български фамилии от Солун, дипломати, журналисти, писатели и общественици. От името на ИБЦТ проф. Александър Костов поздрави изледователите за отлично свършената работа, а доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви", определи като много успешен резултата от усилията им в особения жанр, с който са се сблъскали. Доц. Юра Константинова разказа историята на документалното издание, а писателката Елена Пеева-Никифоридис пожела повече инициативи като тази и призова за по-голямо внимание към популяризиране на българската култура в Гърция, което е пътят към по-доброто опознаване и взаимното разбиране на двата съседни народа.

На 7 юни 2018 г. в ИБЦТ се проведе работна среща на научния колектив, работещ по проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". Тя беше заключителна за първия етап на проекта и на нея бяха обсъдени, възникнали по време на етапа административни казуси, подготовката на отчета за извършента работа и други технически въпроси. Решено беше документалното издание "Солун и българите: история, памет съвремие. Документи" да бъде представно на 20 юни от 17:30 ч. в галерия-книжарница "София прес" на ул. "Славянска" 29. 

На 5 юни 2018 г. между 11 и 13 ч. в залата на ИЕФЕМ на ул. "Акад. Г. Бончев"  бл. 6, ет. 7 се състоя съвместен семинар на два хуманитарни проекта, финансирани от Фонд научни изследвания - "Конструиране на национално културно наследство в чужбина. Трансгранични поклонически и възпоменателни практики" и "Солун и българите: история, памет, съвремие". На него доц. д-р Юра Константинова представи интересни моменти от пътуванията на българите към Солун през 1908 г. и работата на научния екип на проекта "Солун и българите: история, памет, съвремие" по време на неговия първи етап. Обсъдени бяха както въпроси, свързани с българското културноисторическо наследство зад граница, така и възможностите за сътрудничество между научните колективи на двата проекта.

На 23 май 2018 г. в Националния университет "Йоанис Каподистрияс" в Атина проф. Рая Заимова изнесе лекция на тема "Франкофонското образование в Солун през османския период" . Лекцията се осъществи след покана на департамента по Туркология и изследвания за Азия в модерно време,

На 18 и 19 май 2018 г. в зала Компас на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се състоя международна научна конференция на тема "Градска култура на Балканите". Съорганизатори на форума бяха проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Събитието събра специалисти с различен професионален профил, които работят на широкото поле на градските изследвания. Задълбочените доклади, интересните дискусии и разнообразието на представените теми породиха нови идеи и създадоха връзки между представители на различни институции и направления в хуманитаристиката.  

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене