Събития

На 18 и 19 май 2018 г. в зала Компас на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се състоя международна научна конференция на тема "Градска култура на Балканите". Съорганизатори на форума бяха проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Събитието събра специалисти с различен професионален профил, които работят на широкото поле на градските изследвания. Задълбочените доклади, интересните дискусии и разнообразието на представените теми породиха нови идеи и създадоха връзки между представители на различни институции и направления в хуманитаристиката.  

Гергана Дончева представи доклад на тема: "Международният кинофестивал в Солун: минало, политики и нови тенденции" в рамките на конференцията "Изкуствоведски четения", която се проведе в Института за изследване на изкуствата, БАН през периода 28-30 март 2018 г. Докладът е резултат от дейността на д-р Дончева по проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". 

На 15 март 2018 г. проф. Рая Заимова представи лекция на тема "Католически мисии в Солун" в рамките на рубриката "Споделени мисли за религиозното разнообразие" на Център за международна комуникация и медиация към Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

На 13 март 2018 г. проф. Рая Заимова откри лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК на ИБЦТ с презентация на тема "История на лазаристката мисия в Македония (1839-1939)" и нейният автор". В нея проф. Заимова представи неизвестния до сега френскоезичен текст на отец Артур Друлез от католическия орден на лазаристите, който осветлява редица непознати страни от католическата пропаганда и католическото образование на българите в Османската империя и Гърция. На лекцията беше представена и едноименната книга, издадена като резултат от Проекта ни.

На лекцията присъства и наследничка на католическия български епископ Лазар Младенов, която обеща да сподели с нас семейната си история.

На 13 февруари от 11 часа в Института за балканистика с Център по тракология се проведе работна среща на екипа по проекта. Обсъдени бяха структурата и съдържанието на подготвяния по проекта Албум и бяха уточнени принципите на описание на документите, които той ще съдържа. Обсъдени бяха и други текущи въпроси. 

На 11 януари 2018 г. курсисти по гръцки език от Академията на МВР присъстваха на публична лекция в Института за балканистика с Център по тракология. На нея доц. Юра Константинова им представи историята на българската общност в Солун и значението на града за българите.

Във връзка с подготовката на Албум по темата на проекта екипът ни осъществи истинско нашествие в научната читалня на Централния държавен архив и в читалнята на Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Убедени сме, че резултатът от труда ни ще оправдае вложените усилия!

В рамките на международния семинар TRANSFORMING SOUTH EASTERN EUROPE DURING THE LONG 19th CENTURY: Persons and personalities of modernization, който се проведе в София на 1-2 декември 2017 г., доц. Юра Константинова изнесе доклад на тема: "The Modern Influences in Health Care and Hygiene and the Traditional Bulgarian Society in Thessaloniki".

©2019 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене