Събития

Съвместен семинар

На 5 юни 2018 г. между 11 и 13 ч. в залата на ИЕФЕМ на ул. "Акад. Г. Бончев"  бл. 6, ет. 7 се състоя съвместен семинар на два хуманитарни проекта, финансирани от Фонд научни изследвания - "Конструиране на национално културно наследство в чужбина. Трансгранични поклонически и възпоменателни практики" и "Солун и българите: история, памет, съвремие". На него доц. д-р Юра Константинова представи интересни моменти от пътуванията на българите към Солун през 1908 г. и работата на научния екип на проекта "Солун и българите: история, памет, съвремие" по време на неговия първи етап. Обсъдени бяха както въпроси, свързани с българското културноисторическо наследство зад граница, така и възможностите за сътрудничество между научните колективи на двата проекта.

Представянето и последвалата го дискусия може да видите на http://bgheritageabroad.com/?page_id=421 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене