За проекта

За проекта

1.jpg

На 9 март 2017 г. от 13 ч. в сградата на ИБЦТ беше проведен вътрешен семинар по темата на Проекта. На него бях обсъдени принципите, по които ще се изгражда базата данни, методологията на изследванията и административни въпроси.

Цел на проекта е да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културно и стопанско присъствие на българите в град Солун.

Конкретните задачи, които си поставяме за изпълнение на генералната ни цел са: 

  • Създаване на ново знание за българското присъствие в Солун през ХІХ-ХХ век, чрез откриване и анализ на неизвестни документи и материали по темата;
  • Персонифициране на историческия наратив чрез включване на лични, семейни и родови истории на българи, свързани със Солун в големия разказ за историята на България и българите през ХІХ-ХХ век;
  • Проучване на съвременната българска общност в Солун и създаване на връзка между нея и българските инициативи в града;
  • Създаване на подходящ модел, по който да продължи описването и класифицирането на огромния масив от документи за българското историческо присъствие в Солун и изследването на други български общности извън границите на България;
  • Осигуряване на свободен достъп до събраните по проекта материали. Сайтът на проекта ще осигурява обратна връзка с наследници на солунски българи и с институции, фирми и граждани, развиващи дейност в града.
3.jpg
2.jpg
©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене