Събития

На 31 октомври 2017 г. по повод празника на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" беше проведена ХII научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие". По покана на доц. Гергана Георгиева, ръководител на Центъра по българистика при ВТУ, в специален панел в началото на конференцията беше представен проектът "Солун и българите: история, памет съвремие". Доц. Юра Константинова представи концепцията на проекта и неговата историческа част, д-р Маламир Спасов говори за връзката между история и памет, а д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята и съвременните предизвикателства пред Солунския кинофестивал.

На 26 октомври 2017 г. се проведе научна конферения на тема "Реформацията 1617-2017. Духовност, история, съвременност", организирана от Нов български университет и Висше духовно училище "Св. Тривелий".
Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" бе представен от гл. ас. д-р Елмира Василева с доклад на тема "Американската мисия в Солун след 1903 г."

Между 21 и 23 септември 2017 г. в Созопол се състоя национална научна конференция "1385 години България в Европа", организирана от департамента по История при Нов български университет. Проф. Рая Заимова участва с доклад на тема, пряко засягаща униатското движение в Солун:  Националното „чуждо“ или за кариерата на епископ Младенов (1854-1918).

На 19 септември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология се състоя работна среща на научния екип. На нея бяха обсъдени възможностите за популяризиране на дейностите по Проекта. Приеха се принципите, по които ще бъде съставен Албум с документи и материали, представящи историческото и съвременно присъствие на българите в Солун. Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с работата на научния колектив.

 

През м. юли 2017 г. в Университета на Единбург (University of Edinburgh) се състоя международна конференция на тема "Градове и градски центрове през 18 век" Eighteenth-Century Cities and Centres. 

 

По време на Лятната ученическа академия в Боровец на 12-16 юни 2017 г., доц. д-р Румяна Прешленова представи проекта "Солун и българите: история, памет, съвремие".

На 6-ти юни 2017 г. от 17 ч. в зала 35 на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се състои публична лекция на доц. Юра Константинова на тема „Търговски мрежи и национална идентичност в Солун през 60-те и 70-те години на ХІХ в”. Лекцията е организирана от Студентски клуб „Балканика”, с подкрепата на Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

На 21-23 май 2017 в Йерусалим се състоя международна конференция на тема: „Солун: мултикултурен град в Османската империя и гръцката държава”. Проектът „Солун и българите: история, памет, съвремие” беше представен на нея с доклад на доц. Юра Константинова на тема „Забравата на българската общност в Солун”.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене