Събития

Работна среща

На 19 септември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология се състоя работна среща на научния екип. На нея бяха обсъдени възможностите за популяризиране на дейностите по Проекта. Приеха се принципите, по които ще бъде съставен Албум с документи и материали, представящи историческото и съвременно присъствие на българите в Солун. Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с работата на научния колектив.

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене