Събития

Всеки втори вторник

В рамките на лекторията на ИБЦТ "Всеки втори вторник" гл. ас. д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята на международния кинофестивал в Солун и с българското участие в него. Публичната лекция на д-р Дончева представи нейните научни търсения и даде възможност за открояването на интересни исторически, политически и културни паралели в областта на киното.

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене