Събития

Обучение

На 17 май 2017 г. се проведе работна среща и обучение на екипа на проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". На нея беше уточнен начина на описвание на издирените по проекта документи. Членовете на научния колектив бяха обучени да работят самостоятелно със сайта на проекта.

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене