Събития

Нова книга за една солунска фамилия

В книгата "Живата история или за паметта на една солунска фамилия", изд. ИБЦТ, 2019, се проследява историята на рода Тъпкови. Най-старият от тях е Димитър Константинов Тъпков (1842-1899). Семейни легенди ни отвеждат в средата на ХVIII век в отоманска Македония. Свидетели сме на разрастването на фамилията, нейните потомци, родени и/или прекарали ранните си години в Солун. Димитър К. Тъпков е най-напред екзархийски учител, после преподава в Българската католическа семинария в Зейтинлика, близо до Солун. След като приема униатството, взима участие в дейността на българите униати, противопоставяйки се на гръцкото духовенство и Вселенска патриаршия. Децата му завършват франкофонски католически училища в Солун, ръководени от отците лазаристи, сестрите викентинки и „Братя на християнските училища“. Специално внимание е отделено на братята Драган (1883-1951) и Кирил (1885-1941), учители в екзархийски училища в Македония, на техните обществени дейности в мултикултурния град Солун и в царство България.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене