Българското консулство

Покана до зам.-министъра на МОН

Вид: писмо

От: генералния консул в Солун Илко Шивачев

До: доц. Анна-Мария Тотоманова, зам.-министър на образованието и науката

Относно: кани я да присъства на тържественото честване на 24 май в града, организирано от консулството съвместно с новоучреденото Дружество за гръцко-българско приятелство „Св. Св. Кирил и Методий“

Дата: 10 май 1999 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 29, а.е. 23, л. 15.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене