Етноконфесионални отношения

Адрес до проф. Густав Вайганд

Вид: Адрес

От/до: от българските занаятчийски дружества (еснафи) в Солун до проф. Густав Вайганд

Относно: произнесената от него реч за „националните стремежи на балканските народи“

Дата: 8 март 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 70–71

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене