Основни училища

Сведения за българските училища в Солун за 1906 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 19, с. 282-283

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1906 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Начално училище в махала ,,Св. Танас” за момчета и момичета

Учители: Наум Арнаудов, Наталия Мончева, Трендафилова, Елена Кузманова, Антонова

Начално училище на в махала ,,Хамидие” за момчета и момичета

Учители: Атанас Маджаров, госпожица Христова, Яков Йовков

Начално училище на в махала ,,Вардар капъсъ” за момчета и момичета

Учители: Божин Димитров, Анастасия Николова, Петра Попстаматова, Магдалена Димчева, Атанас Димитров

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене