Основни училища

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 15, с. 285-287

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1897 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Писмо за дарение

От/до: търговеца от Исмаил (Румъния) Георги Шопов до българския търговски агент Атанас Шопов 

Относно: мотивите на Георги Шопов да дари 1000 турски лири за българско начално училище в Солун

Дата: 4/16 декември 1897 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 334К, оп. 1, а.е. 13, л. 9.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 14, с. 149-151

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1895 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 13, с. 145-147

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1894 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 12, с. 165-167

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1893 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

Вид: Писмо на гръцки език
От/ до: Константинос Герасиму до синовете на А. Робев
Относно: откриване на българско начално училище с 80 деца и финансови трудности, с които се сблъскват
Дата: 29 септември 1869 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 27, а.е. 595, с. 256.

Страница 2 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене