Поминък

Подписка за откиване на българска банка

Вид: Протокол и подписка

От: видни български граждани в Солун

Относно: желанието им да се отвори българска банка в Солун

Дата: 11 май 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 1932К, оп. 1, а.е. 343, л. 6–8.

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене