Българското консулство

Трудности при закупуване на парцели

Вид: Писмо

От/до: Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до екзарх Йосиф Ι в Цариград 

Относно: трудностите при закупуването на парцел за строеж на българска църква и гимназия; приложена скица.

Дата: 9 февруали 1908 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 216–218.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене