Събития

Представяне на Шестата национална среща по балканистика

На 17 и 18 ноември 2017 г. в Института за балканистика с Център по тракология се проведе Шестата национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" беше представен с докладите на д-р Елмира Василева на тема "Протестантската пропаганда и идеите за практическо обучение: българите в Американското земеделско училище в Солун в началото на ХХ в." и на доц. д-р Юра Константинова на тема "Българите и разпространението на левите идеологии в Солун в началото на ХХ век".

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене