Събития

Представяне на кинофестивала в Солун пред научен форум

Гергана Дончева представи доклад на тема: "Международният кинофестивал в Солун: минало, политики и нови тенденции" в рамките на конференцията "Изкуствоведски четения", която се проведе в Института за изследване на изкуствата, БАН през периода 28-30 март 2018 г. Докладът е резултат от дейността на д-р Дончева по проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене