Имоти

Екзархийски имоти

Вид: Списък

Относно: недвижимите имоти в Солун, закупени изцяло или с помощи от Българската екзархия.

Година: 1909 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 2, а.е. 2, л. 2–3.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене