Имоти

Българският квартал

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до ген. Рачо Петров – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията на Княжество България

Относно: казуса по закупуване на вакъфско място и невъзможността върху терена да се построят църква и училище; приложен план-скица на българския квартал.

Дата: 17 април 1906 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 52–55.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене