Имоти

Имоти от чаршията на Солун - 6

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 11 имота вероятно на българи на булеварди „Ун капанъ”, „Искеле” и улица „Шишчилер авлусу” от чаршията.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

 

Имоти на:

булевард „Ун капанъ” – Мария дъщеря на Костанди и съпруга на Бошнак Васил; Мария дъщеря на Христо и съпруга на Костанди.

булевард „Искеле” – Елена дъщеря на Костанди и съпруга на бакал Яни хаджи Михал; Щерьона дъщеря на Мишо и съпруга на Симо.

улица „Шишчилер авлусу” – Хараламби и Катерина деца на Лигор, както и Мария, Никола и Анета деца на Танас.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене