Имоти

Български обществени имоти

Вид: Сведения за екзархийските и българските обществени имоти в Солун, приложени към писмо на Св. Синод на Българската православна църква.

Дата: ноем. 1926 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 408, л. 1–2.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене