Имоти

Опис, съставен от Христо Далчев

Вид: Опис на имотите на българските църковно-училищни общини в Солун

От: Христо Далчев - бъларски представител в смесената Българо-гръцка комисия

Хранилище: ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 345, л. 22–23.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене