Модернизация

Зъбна вода

Вид: реклама

От: Иван Крайничанец

Относно: продажбата на нов продукт в първата българска аптека в Солун

Година: между 1898-1906

Източник: И. Крайничанец, Спомени от изминалия път в живота ми, Скопие, 1942.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене