Български гимназии

Вид: Свидетелство

От: Трайко Китанчев – директор на Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Относно: успешното завършване на втори гимназиален клас от Константин Груев

Дата: 18 юни 1883 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 337Б, оп. 1, а.е. 1, л. 1.

Вид: Правилник на Френско-българския пансион към Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Дата: 25 окт. [1882 г.].

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15б, л. 54–55.

Вид: Писмо

От/до: Фердинанд Бертран – директор на Френско-българския пансион в Солун до екзарх Йосиф I в Цариград

Относно: належащите проблеми, свързани с функционирането на пансиона и с искане за отпускане на средства от Българската екзархия за закупуване на ученически униформи и др.

Дата: 15 окт. 1882 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15б, л. 17.

От/до: от Кузман Шапкарев до екзарх Йосиф I

Относно: броя на учениците в българските училища в Солун през учебната 1880/1881

Дата: 23 ноември1880 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 11, л. 66–71.

Страница 2 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене