Български гимназии

Зрелостно свидетелство

Вид: Свидетелство за зрелост

От: Атанас Ченгелев – управител на Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Относно: успешното завършване на Георги Кулишев от гр. Дойран на пълния курс на Солунската българска мъжка гимназия

Дата: 11 юли 1904 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 890К, оп. 1, а.е. 4, л. 1–2.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене