История - Научете повече

ЖИВАТА ИСТОРИЯ ИЛИ ЗА ПАМЕТТА НА ЕДНА СОЛУНСКА ФАМИЛИЯ

Това издание е резултат от проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката (Договор No ДН 10/13 от 17.12.2016 г.)

Изтеглете книгата в PDF формат от тук.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене