Събития

Работен момент

Във връзка с подготовката на Албум по темата на проекта екипът ни осъществи истинско нашествие в научната читалня на Централния държавен архив и в читалнята на Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Убедени сме, че резултатът от труда ни ще оправдае вложените усилия!

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене