Събития

Обсъждане на документална публикация

На 13 февруари от 11 часа в Института за балканистика с Център по тракология се проведе работна среща на екипа по проекта. Обсъдени бяха структурата и съдържанието на подготвяния по проекта Албум и бяха уточнени принципите на описание на документите, които той ще съдържа. Обсъдени бяха и други текущи въпроси. 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене